Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding


Loopbaanbegeleiding is een efficiënte manier om werkgerelateerde spannings- of uitputtingsklachten te  voorkomen of aan te pakken. Je krijgt tijd en ruimte om te reflecteren over moeilijkheden die je ervaart in je job. Het helpt je veranderwensen concretiseren in haalbare, doelgerichte acties. Je kunt bij mij terecht met volgende loopbaanvragen en -wensen: 


  • Ik wil (opnieuw) meer werkvreugde, voldoening of uitdaging ervaren in mijn huidige job. Ik wil verkennen wat hiervoor nodig is.
  • Ik wil het jaarlijkse functioneringsgesprek met mijn directie voorbereiden en benutten om mijn loopbaan (nog) meer te laten aansluiten bij mijn interesses, drijfveren, waarden en sterktes.
  • Na mijn burn-out wil ik onderzoeken hoe ik opnieuw energiek en met plezier kan werken. Ik wil uitzuiveren wat voor mij het belangrijk is in mijn job  (waarden, interesses en drijfveren) en ontdekken wat mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen zijn en hoe ik hiermee praktisch aan de slag kan gaan.
  • Ik wil leren om veerkrachtiger om te gaan met de werkdruk, werkgerelateerde uitdagingen en allerlei veranderingen.
  • Ik wil als mantelzorger bekijken welke opties ik heb om aan het werk te blijven. 
  • Ik wil leren hoe ik anders kan omgaan met (een) collega(‘s), teamleider, coördinator, directie of bestuur.
  • Na een (lange) arbeidsonderbreking wil ik verkennen welke job(-elementen), en/of statuut (werknemer, zelfstandige, …) combineerbaar zijn met de mantelzorg en me voorbereiden op een terugkeer naar de arbeidsmarkt.
  • Na een lange afwezigheid ten gevolge van burn-out wil ik me degelijk voorbereiden op een terugkeer naar de werkvloer.


Ben je leraar, leerlingenbegeleider, coördinator, opvoeder, CLB-medewerker, ondersteuner ... ?

Werk je als hulpverlener in de medische of zorgsector?

Of zorg je bovenop je job dagelijks voor een ziek(e) of hulpbehoevend(e) kind, ouder of partner ?

Wist je dat ook jij recht hebt op loopbaanbegeleiding? 

Leeuwstraat 41 - 9800 Deinze 

BNP: BE52 0016 4478 1409

BTW: BE 837 875 904

Copyright Liesbet Moortgat 2019