Privacy

Privacyverklaring

 

 

Ik voel me ook verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Liesbet Moortgat verzamelt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten. Al deze gegevens worden door haar beheerd. Bij een contact en/of samenwerking met haar bewaart ze:

  • naam, adres, telefoon- of gsm-nummer en e-mailadres
  • facturatiegegevens (enkel bij scholen, social profit organisaties en zelfstandigen)
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt in het kader van de dienstverlening

 

Gebruik van gegevens

Deze informatie wordt gebruikt voor de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De gegevens worden enkel door Liesbet Moortgat gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

 

Rechtsgrond

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden heeft Liesbet Moortgat persoonsgegevens nodig.

 

Beveiliging

Liesbet Moortgat neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als zij uw gegevens ontvangt, gebruikt zij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Ze heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die zij ontvangt.

 

Delen met derden

Liesbet Moortgat verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Duur van het bijhouden van de gegevens

Liesbet Moortgat zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle wettelijk verplichte informatie wordt 10 jaar verplicht.

 

 

Rechten

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ook onjuiste gegevens die betrekking hebben op u laten corrigeren, wissen of het gebruik ervan verbieden. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@liesbetmoortgat.be. Binnen de 7 kalenderdagen wordt contact opgenomen met u.

 

Klachten i.v.m. persoonsgegevens

U kunt ten allen tijde een klacht formuleren aan de CBPL mocht u van mening zijn dat Liesbet Moortgat foutief is omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl. Gelieve een kopie van uw klacht door te mailen naar info@liesbetmoortgat.be.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Liesbet Moortgat

Leeuwstraat 41 - 9800 Deinze - België

BE 0837 875 904

info@liesbetmoortgat.be

Leeuwstraat 41 - 9800 Deinze 

BNP: BE52 0016 4478 1409

BTW: BE 837 875 904

Copyright Liesbet Moortgat 2019